HESLB:ANNOUNCE TO STOP PLAN TO GIVE LOANS TO DIPLOMA STUDENTS


The Higher Education Student Loan Board (HESLB) wishes to inform the public that it has terminated a mortgage program for students studying diploma from the year 2018/2019 as announced earlier.

It will be remembered that on 10 May this year, HESLB issued a credit management guide for the year 2018/2019. The guide, as well as other factors, states that HESLB will begin to lend to diploma students and to be a guide on how to apply for a student diploma loan later.

This step has been taken to ensure that the total amount of TZS 427.5 billion allocated for students’ loans in 2018/2019 is directed to current credit students and new applicants who have the qualifications for joining the degree of degree that are the principal targeted.

Therefore, we call upon all qualified qualifiers to join degree education at higher education institutions and who are lending the credit to ensure that they carefully read the credit guidance and focus on it.

For figures of 2017/2018, approximately 10,027 applications for loans submitted by the Credit Board had deficiencies such as signature, non-active ingredients, etc.

HESLB was established in terms of law in 2004 and started a formal job in July 2005 to provide loans to needy students and also to collect loans from beneficiaries.

Posted by:

Abdul-Razaq Badru
executive director
Higher Education Student Loan Board
DAR ES SALAAM
Sunday, June 3, 2018

 

 

IN SWAHILI READ BELOW

KUSITISHA MIKOPO KWA WANAFUNZI WA STASHAHADA (DIPLOMA)

Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu (HESLB) inapenda kuutaarifu umma kuwa imesitisha mpango wa kutoa mikopo kwa wanafunzi wanaosoma stashahada (Diploma) kuanzia mwaka wa masomo 2018/2019 kama ilivyotangaza awali.

Itakumbukwa kuwa tarehe 10 Mei mwaka huu, HESLB ilitoa mwongozo unaosimamia utoaji mikopo kwa mwaka wa masomo 2018/2019. Mwongozo huo, pamoja na mambo mengine, unaeleza kuwa HESLB itaanza kutoa mikopo kwa wanafunzi wa stashahada na kuwa mwongozo kuhusu utaratibu wa kuomba mikopo hiyo ya wanafunzi wa stashahada ungetolewa baadae.

Hatua hii imechukuliwa ili kuhakikisha kuwa kiasi chote cha TZS 427.5 bilioni zilizotengwa kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi kwa mwaka 2018/2019 zinaelekezwa kwa wanafunzi wenye mikopo hivi sasa na waombaji wapya wahitaji ambao wana sifa za kujiunga na kozi za shahada tu ambao ndiyo walengwa wakuu.

Hivyo basi, tunatoa wito kwa wanafuzi wote wenye sifa za kujiunga na masomo ya shahada katika taasisi za elimu ya juu na ambao ni wahitaji wa mikopo kuhakikisha wanasoma kwa makini mwongozo wa utoaji mikopo na kuuzingatia.

Kwa takwimu za mwaka 2017/2018, takribani maombi 10,027 ya mikopo yaliyowasilishwa Bodi ya Mikopo yalikuwa na upungufu kama vile kutosainiwa, kutokuwa na viambatanisho sahihi n.k.

HESLB ilianzishwa kwa mujibu wa sheria mwaka 2004 na kuanza kazi rasmi mwezi Julai, 2005 ili kutoa mikopo kwa wanafunzi wahitaji na pia kukusanya mikopo iliyoiva kutoka kwa wanufaika.

Imetolewa na:

Abdul-Razaq Badru
Mkurugenzi Mtendaji
Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu
DAR ES SALAAM
Jumapili, Juni 3, 2018

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *